Classes BSW

Oferim 4 hores de classes dividides en 2 sessions de 2 hores cadascuna. Totes les sessions seran dirigides per Jacob&Glòria i comptaran amb en Jon&Cris Kay com a professors de reforç, que ballaran amb tots els estudiants i donaran atenció personalitzada a tothom que ho sol·liciti.

Els grups estaran tots aparellats, de manera que no hi hagi leaders o followers extres i tots els alumnes poden escollir no fer canvi de parella en cas que es prefereixi treballar exclusivament amb la pròpia parella de ball.

Les classes tindran un màxim de 16 parelles per grup i aquests es configuraran per idiomes i no per nivells, de manera que hi haurà un grup castellà parlant i un altre de parla anglesa.

Horaris

Grup en anglès: dissabte de 15:30h a 17:30h i diumenge de 11h a 13h.

Grup en castellà: dissabte de 11h a 13h i diumenge de 15:30h a 17:30h.

Aquests horaris han estat dissenyats perquè hi hagi temps d’assimilar el que s’ha treballat a classe, descansar i poder així gaudir millor de les festes. Val a dir que el ritme de les sessions de dues hores pot ser intens.